Khóa luyện thi

Học phí: 

Thời gian: Khóa học bao gồm 42 video bài giảng với thời lượng 7 giờ 17 phút

Giảng viên: Cô Quyên, Cô Châu, Thầy Nhân

Nội dung:

  1. Chữ Hán: Thầy Nhân phụ trách: 1 video phân tích đề thi và 1 video luyện giải đề tương ứng với các mondai trong bài thi
  2. Từ vựng: Cô Châu phụ trách: 3 video phân tích đề thi và 6 video luyện giải đề tương ứng với các mondai trong bài thi
  3. Ngữ pháp: Cô Quyên phụ trách: 3 video phân tích đề thi và 5 video luyện giải đề tương ứng với các mondai trong bài thi
  4. Đọc hiểu: Cô Quyên phụ trách: 4 video phân tích đề thi và 6 video luyện giải đề tương ứng với các mondai trong bài thi
  5. Nghe hiểu: Thầy Nhân phụ trách: 5 video phân tích đề thi và 8 video luyện giải đề tương ứng với các mondai trong bài thi

 

Khuyến mại
Khóa luyện thi N4
899.000đ 990.000đ

Bài học