Khóa học N4

0 / 15 điểm
1 / 15 câu

Thời gian: 6 tháng

Giáo trình: Minna no nihongo 2 (bản mới)

Giảng viên: Cô Vĩ, Thầy Seto, Thầy Nakamura

Nội dung:

  1. Từ vựng: Thầy Nakamura phụ trách 25 video tương ứng với 25 bài học, hình ảnh sinh động kèm âm thanh chuẩn Nhật.
  2. Ngữ pháp: Cô Vĩ phụ trách 108 video tương ứng với 25 bài học. Mỗi cấu trúc ngữ pháp có công thức rõ ràng, giải thích xúc tích, dễ hiểu.
  3. Bài tập: trắc nghiệm trực tuyến Mỗi cấu trúc ngữ pháp sẽ được luyện tập với nhiều dạng trắc nghiệm giúp hiểu rõ, nhớ nhanh, nhớ lâu.
  4. Hán tự: Cô Vĩ phụ trách 25 video, hướng dẫn chi tiết cách nhớ, cách đọc, cách viết từng chữ Hán trình độ N4.
  5. Tổng hợp ngữ pháp: ôn tập các dạng ngữ pháp đã học thông qua các mẩu đối thoại giữa thầy Seto và thầy Nakamura.

Bài học