Khóa học N5

0 / 13 điểm
1 / 13 câu

Thời gian: 6 tháng

Giáo trình: Minna no nihongo 1 (bản mới)

Giảng viên: Cô Vĩ, Cô Hoa, Thầy Seto, Thầy Nakamura

Nội dung:

  1. Từ vựng: Thầy Nakamura phụ trách 25 video tương ứng với 25 bài học, hình ảnh sinh động kèm âm thanh chuẩn Nhật.
  2. Ngữ pháp: Cô Vĩ phụ trách 110 video tương ứng với 25 bài học. Mỗi cấu trúc ngữ pháp có công thức rõ ràng, giải thích xúc tích, dễ hiểu.
  3. Bài tập: trắc nghiệm trực tuyến Mỗi cấu trúc ngữ pháp sẽ được luyện tập với nhiều dạng trắc nghiệm giúp hiểu rõ, nhớ nhanh, nhớ lâu.
  4. Hán tự: Cô Hoa phụ trách 23 video, hướng dẫn chi tiết từ nhập môn Hán tự đến cách nhớ, cách đọc, cách viết từng chữ Hán trình độ N5.
  5. Tổng hợp ngữ pháp: ôn tập các dạng ngữ pháp đã học thông qua các mẩu đối thoại giữa thầy Seto và thầy Nakamura.

Bài học