Khóa luyện thi

Tổng hợp - Luyện thi N4

1 năm

Giá: 4000

 • 45 bài giảng (7 tiếng 30 phút)
 • Hệ thống hóa kiến thức về Hán Tự,Từ Vựng,Ngữ Pháp cần có đủ để thi JLPT N4
 • Lập kế hoạch ôn luyện N4 theo từng kỹ năng
 • Phân tích cấu trúc đề thi và các mẹo khi làm bài
 • Cách phân bổ thời gian hợp lý cho từng môn thi
 • Hướng dẫn các bước ôn luyện cho 4 kỹ năng(Hán Tự - Từ Vựng, Ngữ Pháp, Nghe Hiểu, Đọc Hiểu)

Kiến thức ngôn ngữ - Luyện thi N4

1 năm

Giá: 3000

 • 21 bài giảng (3 tiếng 30 phút)
 • Hệ thống hóa kiến thức về Hán Tự,Từ Vựng,Ngữ Pháp cần có đủ để thi JLPT N4
 • Phân tích cấu trúc đề thi và các mẹo khi làm bài
 • Cách phân bổ thời gian hợp lý
 • Hướng dẫn các bước ôn luyện cho kỹ năng Hán Tự - Từ Vựng, Ngữ Pháp

Đọc hiểu - Luyện thi N4

1 năm

Giá: 2500

 • 12 bài giảng (1 tiếng 54 phút)
 • Hướng dẫn cách đọc
 • Phân tích cấu trúc đề thi và các mẹo khi làm bài
 • Cách phân bổ thời gian hợp lý
 • Hướng dẫn các bước ôn luyện cho môn Đọc

Nghe hiểu - Luyện thi N4

1 năm

Giá: 3000

 • 15 bài giảng (2 tiếng 20 phút)
 • Hướng dẫn cách nghe
 • Phân tích cấu trúc đề thi và các mẹo khi làm bài
 • Cách phân bổ thời gian hợp lý
 • Hướng dẫn các bước ôn luyện cho môn Nghe